Skicka ett meddelande

  Qliro Group säljer Tretti

  2016-06-15 20:45 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Pressmeddelande, Stockholm, 15 juni 2016

  Qliro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget ingått ett avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB till WhiteAway för en kontant köpeskilling om 250 Mkr, motsvarande ett företagsvärde om cirka 180 Mkr. Tretti kommer att kvarstå som samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter försäljningen. Även WhiteAway kommer att bli samarbetspartner till Qliro Financial Services avseende betallösningar för bolagets e-handel i Sverige och ansluta sig som ny återförsäljare hos CDON Marketplace.

  Tretti grundades 2004, börsnoterades 2005 och förvärvades av Qliro Group 2011. Sedan förvärvet har Tretti vuxit, från en omsättning om 450 Mkr år 2010 till 754 Mkr år 2015, och etablerat en ledande position på den svenska vitvarumarknaden på nätet. 2015 redovisade Tretti en EBITDA om 4,4 Mkr.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group, kommenterar: ”Tretti förvärvades av Qliro Group för fem år sedan och har sedan dess vuxit och etablerat sig som en ledande nätbutik för vitvaror och hushållsapparater i Sverige. Med sina volymer har bolaget dessutom varit en central pusselbit i den, för Qliro Group, strategiskt viktiga uppbyggnaden av både Qliro Financial Services och CDON Marketplace.”

  ”Vi är nöjda med att idag kunna presentera försäljningen av Tretti vilken föregåtts av en strukturerad och konkurrensutsatt försäljningsprocess. Transaktionen är i linje med gruppens strategi då den förenklar koncernens struktur och frigör kapital för fortsatta investeringar inom Qliro Group samtidigt som nya viktiga samarbetsavtal sluts. WhiteAway Group inklusive Tretti blir, genom mångåriga avtal, den största externa samarbetspartnern för Qliro Financial Services och CDON Marketplace framöver. Utöver köpeskillingen ser vi därmed även ett stort värde i detta strategiska samarbete”, avslutar Paul Fischbein.

  Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket i Sverige och förväntas vara genomförd under det tredje kvartalet 2016. Köpeskillingen uppgår till 250 Mkr kontant för samtliga aktier i Tretti AB och det helägda dotterbolaget Tretti Danmark ApS och motsvarar ett företagsvärde om cirka 180 Mkr före transaktionskostnader. Försäljningen förväntas ge upphov till en resultateffekt om cirka -105 Mkr vilken kommer att redovisas som en post under Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning för det andra kvartalet 2016.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
  Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 klockan 20:45 CET.
   

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Paul Fischbein, VD och koncernchef
  Tfn: +46 (0)10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, Kommunikationschef
  Tfn: +46 (0)700 80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade gruppen över fem miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera