Skicka ett meddelande

    Årsstämma 2024

    Årsstämma 2024
    Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 13 maj 2024.Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till ir@nelly.com eller till Nelly Group AB (publ), att. Bolagssekreteraren, Box 690, 501 13 Borås senast sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

    Prenumerera