Skicka ett meddelande

Årsstämma 2021

Årsstämman med aktieägarna i Nelly Group AB (publ) hölls onsdagen den 12 maj 2021. Årsstämman genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Prenumerera