Skicka ett meddelande

  Aktien

  Stamaktier i Nelly Group AB (f d Qliro Group AB) är noterade på Nasdaq Stockholm sedan december 2010.
  Stamaktiernas ISIN-kod är SE0015245535.

  Aktieslag

  30 juni 2023 Antal utställda aktier % av rösterna % av kapitalet
  Stamaktier 30 015 278 98,5 98,5
  C-aktier 468 707 1,5 1,5
  Totalt antal aktier 30 483 985 100,0 100,0

  En stamaktie berättigar till en rösträtt. En C-aktie berättigar till en rösträtt men inte till utdelning. Bolaget innehar 468 707 C-aktier som inte får företrädas på bolagsstämman.

  Utveckling av antalet aktier och aktiekapitalet

   

   

  Datum Händelse Förändring aktiekapital (SEK)
  Förändring antal aktier Aktiekapital efter förändring (SEK)
  Antal aktier efter förändring 
  1936-12-11 Nybildning  1.000.000 2.000  1.000.000 2.000
  2010-09-24 Split  0 498.000 1.000.000 500.000
  2010-09-24 Kvittningsemission  131.090.244  65.545.122 132.090.244  66.045.122
  2010-10-26 Kontantemission  595.004 297.002 132.684.248  66.342.124
  2011-05-31 Kontantemission, C-aktier 380.000 190.000 133.064.248 66.532.124
  2012-05-30 Kontantemission, C-aktier 570.000 285.000 133.634.248 66.817.124
  2013-06-14 Kontantemission, delregistrering 1 (företrädesemission) 65.972.426 32.986.213 199.606.674 99.803.337
  2013-06-27 Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) 369.698 184.849 199.976.372 99.988.186
  2013-09-03 Kontantemission, C-aktier 1.400.000 700.000 201.376.372 100.688.186
  2014-12-19 Kontantemission, delregistrering 1 (företrädesemission) 99.551.094 47.275.547 295.927.466 147.963.733
  2014-12-30 Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) 4.962.092 2.481.046 300.889.558 150.444.779
  2018-04-26 Kontantemission, C-aktier 9.100.000 4.550.000 309.989.558 154.994.779
  2019-05-23 Minskning av aktiekapitalet* -154.994.779 154.994.779 154.994.779
  2020-08-27 Riktad nyemission, stamaktier             (kontantemission)  29.954.951  29.954.951  184.949.730 184.949.730
  2020-12-22 Sammanläggning av aktier (både stamaktier och C-aktier), varvid 10 befintliga aktier lades samman till 1 ny aktie (1:10)**  -166.454.757  184.949.730 18.494.973

  2018-05-30 omvandlades 425 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 425 000 stamaktier.

  2019-04-29 omvandlades 80 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 80 000 stamaktier.

  *2019-09-23 registrerade Bolagsverket tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet.

  ** 2020-12-28 var första dagen för handel med sammanlagda aktier.

  2021-03-03 omvandlades 53 293 C-aktier (som innehades av bolaget) till 53 293 stamaktier.

  Prenumerera