Skicka ett meddelande

Årsstämma 2022

Årsstämma i Nelly Group AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

DIGITAL POSTRÖSTNING
Klicka här för att komma till digital poströstning

Prenumerera