Skicka ett meddelande

Investerare

Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms i small-capsegmentet under kortnamnet ”NELLY”

Prenumerera