Skicka ett meddelande

  Ledning

  Koncernens ledningsgrupp består av Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operations Officer, Chief Assortment Officer, Chief Technology Officer och Chief Sales Officer.

  Biografiska data om var och en i koncernens ledning finns här.

  Verkställande direktören ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

  Verkställande direktören och verkställande ledningen, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för koncernens efterlevnad avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur, riskhantering och förvärv. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med investerare med mera.

  Prenumerera