Skicka ett meddelande

  Ägare

  Aktieägare per 30 september 2023

   

  Ägare Kapital (%)     Röster (%) Antal aktier
  Rite Ventures 27,3% 27,3% 8 314 520
  Stefan Palm 16,6% 16,6% 5 062 605
  Mandatum Life Insurance Company 9,6% 9,6% 2 938 332
  eQ Asset Management Oy 4,2% 4,2% 1 288 204
  Avanza Pension 3,6% 3,6% 1 090 092
  Anders Böös 2,9% 2,9% 872 196
  Nelly Group AB 1,7% 1,7% 511 454
  Nordnet Pensionsförsäkring 1,5% 1,5% 462 012
  Thomas Jakobsen 1,1% 1,1% 343 289
  Klas Bengtsson 1,0% 1,0% 300 000
  no Sugar Enterprise AB 0,9% 0,9% 273 000
  Swedbank Försäkring 0,9% 0,9% 264 850
  Lars Johannesson 0,6% 0,6% 175 000
  Handelsbanken Fonder 0,6% 0,6% 171 576
  SEB Fonder 0,6% 0,6% 166 887
  Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 72,9% 72,9% 21 765 310
  Övriga aktieägare 27,1% 27,1% 8 249 968
  Återköpta aktier (C-aktier) 1,5% 1,6% 468 707
  Summa utställda aktier* 100,0% 100,0% 30 483 985

   

  * Inkluderar 468 707 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.

  Källa: Monitor av Modular Finance AB

  Prenumerera