Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 31 december 2020

 

  Kapital (%) Antal aktier
Rite Ventures

25,1

4 634 349

Mandatum

9,6

1 767 000

Avanza Pension

6,4

1  178 247

eQ Asset Management

4,0

748 354

Nelly Group, C-aktier

2,8

522 000

Lancelot

1,9

350 000

Catella

1,3

248 280

Nordnet

1,3

244 908

John Löfström

1,1

210 891

Anders Böös

1,1

200 000

Oryx Förvaltning

0,9

1 75 000

Investtech

0,9

160 600

Handelsbanken Fonder

0,7

127 286

SEB Trygg

0,7

 125 498

Öhman Fonder

0,6

1 12 917

Summa de 15 största ägarna

58,4

10 805 330

Övriga aktieägare

41,6

7 689 643

Summa utställda aktier*

 18 494 973

*Inkluderar 522 000 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman.

Källa: Modular Finance AB

Prenumerera