Skicka ett meddelande

  Ägare

  Aktieägare per 31 december 2023

   

  Ägare Kapital (%)     Röster (%) Antal aktier
  Rite Ventures 28,6% 28,6% 8 714 520
  Stefan Palm 16,6% 16,6% 5 062 605
  Mandatum Life Insurance Company 9,6% 9,6% 2 938 332
  Avanza Pension 4,9% 4,9% 1 488 107
  eQ Asset Management Oy 2,7% 2,7% 813 774
  Anders Böös 2,0% 2,0% 622 196
  Nelly Group AB 1,7% 1,7% 511 454
  Nordnet Pensionsförsäkring 1,6% 1,6% 486 331
  Klas Bengtsson 1,2% 1,2% 355 000
  Thomas Jakobsen 1,1% 1,1% 343 289
  no Sugar Enterprise AB 1,0% 1,0% 298 000
  Swedbank Försäkring 0,9% 0,9% 266 520
  Handelsbanken Fonder 0,6% 0,6% 178 554
  Lars Johannesson 0,6% 0,6% 175 000
  SEB Fonder 0,6% 0,6% 166 887
  Summa de 15 största ägarna – innehavsmässigt 73,6% 73,6% 22 420 569
  Övriga aktieägare 26,5% 26,5% 8 063 416
  Återköpta aktier (C-aktier) 1,5% 1,6% 468 707
  Summa utställda aktier* 100,0% 100,0% 30 483 985

   

  * Inkluderar 468 707 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får ej företrädas vid bolagsstämman. I praktiken innebär det att en stamaktieägares ägarandel i % av röster blir något större än hennes/hans ägarandel i % av kapital.

  Källa: Monitor av Modular Finance AB

  Prenumerera