Skicka ett meddelande

Styrelse

Stina Westerstad

Styrelseledamot

Stina Westerstad är styrelseledamot i Nelly Group sedan december 2020. Stina är VD för BabyBjörn AB och styrelseledamot i SkinCity och har tidigare varit styrelseledamot i Nelly Groups dotterbolag Nelly NLY AB och VD för Afound samt hade under 1999-2018 haft flera ledande befattningar inom H&M-koncernen, senast som Global Buying Director.

Stina har en MSc i ekonomi från Lunds universitet

Svensk medborgare

Född 1974

Ledamot i revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1500 aktier

+

Mathias Pedersen

Ordförande i styrelsen

Mathias Pedersen är styrelseledamot i Nelly Group sedan september 2020 och ordförande sedan december 2020. Mathias är finanschef på Niam AB. Han var VD i Qliro Group (nuvarande Nelly Group) mellan juni och november 2020 och var dessförinnan bolagets CFO mellan augusti 2016 och maj 2020. Han har tidigare haft uppdrag för bl.a. Kinnevik, East Capital Group, Investor AB och Wallenbergstiftelserna.

Mathias Pedersen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en PMD i General Management från Harvard Business School

Svensk medborgare

Född 1971

Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 30 000

+

Christoffer Häggblom

Styrelseledamot

Christoffer Häggblom har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan maj 2017 och ordförande mellan maj 2018 och december 2020. Christoffer är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är vice styrelseordförande i Verkkokauppa.com (Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq Helsinki Main Market), styrelseordförande i Lemonsoft (ett SaaS-bolag) och är även styrelseledamot i CDON (en ledande nordisk online marknadsplats noterat på Nasdaq First North Growth Market) och Acervo (ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer).

Christoffer har en MSc i Finance från Hanken School of Economics i Helsingfors

Finsk medborgare

Född 1981

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 4 634 348 stamaktier i Nelly Group

+

Josephine Salenstedt

Styrelseledamot

Josephine Salenstedt är styrelseledamot i Nelly Group sedan den 28 september 2020. Josephine är partner i Rite Ventures, har uppdrag som styrelseordförande i CDON AB samt Söder Sportfiske AB. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot i Doro AB och Paradox Interactive AB.

Josephine har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Svensk medborgare

Född 1984

Ledamot i ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 4 634 348 stamaktier i Nelly Group

+

Maj-Louise Pizzelli

Styrelseledamot

Maj-Louise Pizzelli har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan december 2020. Maj-Louise är grundare, VD och styrelseledamot i ATP Atelier (All Tomorrows Parties AB) samt i HOW Fashion Industry Aktiebolag och styrelseledamot i Swedish Fashion Association och har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Nelly Groups dotterbolag Nelly NLY AB, Stutterheim Raincoats (2017-2019), Assortment Director på JC / Brothers (2012-2013), Director Axstores Far East på Åhlens AB (2009-2012) och Product Director på Filippa K (1995-2008).

Maj-Louise har studerat vid Textilinstitutet i Borås

Svensk medborgare

Född 1963

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0 aktier

+

Prenumerera