Skicka ett meddelande

  Valberedningen

  I valberedningens uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för stämman
  • Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

  Valberedning inför årsstämman 2023

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  Valberedningen består av Jonathan Sundqvist, utsedd av Rite Ventures, Stefan Palm, utsedd av ettfemsju själ AB, och Alexander Antas, utsedd av Mandatum Life Insurance Company. Jonathan Sundqvist har utsetts till ordförande i valberedningen.

  Information om valberedningens arbete finns på bolagets hemsida www.nellygroup.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen via e-post till ir@nelly.com eller med brev till Nelly Group AB (publ), att. Bolagssekreteraren, Box 690, 501 13 Borås.

  Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 31 maj 2023.

  Prenumerera