Skicka ett meddelande

  Qliro Group reviderar strategisk inriktning och fastställer nya mål

  2017-01-25 07:58 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Pressmeddelande, Stockholm, 25 januari 2017

  Qliro Group AB (publ) har genomfört en strategiöversyn och nu reviderat sin strategiska inriktning och fastställt nya mål. Beslut har tagits att framöver fokusera koncernens verksamhet genom affärsområdena – Marketplace, Fashion samt Financial Services. Verksamheten inom Qliro Group utgör redan idag en ledande nordisk e-handelsplattform och därtill attraktiva betalningslösningar. Qliro Groups plattform, som används av över 1 200 e-handlare, har årligen omkring 250 miljoner besökare som genererar 8 miljoner order via 4 miljoner aktiva konsumenter. Genom den fastställda strategin är ambitionen att säkerställa och ytterligare stärka koncernens position som den ledande nordiska aktören inom e-handelssegmentet.

  ”Dagens konsumenter efterfrågar i allt större omfattning digitala marknadsplatser med ett stort utbud av varor, attraktiva priser och en hög servicenivå. Vidare finns det en rad synergier och betydande skalfördelar mellan att driva en bred och attraktiv e-handelsplattform och att tillhandahålla dagens och morgondagens betalningslösningar och finansiella tjänster. Med basen i CDON Marketplace ska vi kontinuerligt investera i och vidareutveckla vår befintliga e-handelsplattform och etablera en ledande mötesplats för slutkonsumenter och e-handlare, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Inom Qliro Financial Services har verksamheten utvecklats enligt lagd plan med fokus på en kontinuerligt bredare tjänsteportfölj samt en bättre kundupplevelse. Innovationstakten inom området är hög. För att ta vara på möjligheterna inom konsumentfinansiering, ett område som utvecklas snabbt, samt att fortsatt vara i framkant av teknikutvecklingen kommer fortsatta investeringar att genomföras med ambitionen att spela en större roll i slutkonsumentens vardag. Vidare ser vi möjligheter att utöka verksamheten och kommer därför att arbeta för att öka externa handlares andel av volymen till 50 procent av totalen för Qliro Financial Services under 2018.      

  ”Genom Nelly har vi en stark och lönsam position inom mode för unga kvinnor. Med denna bas ser vi rätt förutsättningar att ytterligare förstärka Nellys kärnaffär och samtidigt utveckla nya koncept för att etablera en position som en ledande e-handlare inom valda segment på den nordiska modemarknaden, där flera nischer idag saknar en given marknadsledare”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Qliro Groups övergripande mål är att:

  • förstärka positionen som Nordens ledande e-handelsplattform för slutkonsumenter,      
  • tillhandahålla ett attraktivt erbjudande av betallösningar och kompletterande finansiella tjänster för såväl konsumenter som e-handlare,
  • etablera en position som en ledande e-handlare inom valda segment på den nordiska modemarknaden.    

  ”Det finns en rad trender och faktorer som talar för en fortsatt stark tillväxt inom e-handeln och tillhörande tjänster. Samtidigt pågår en kontinuerlig utveckling av funktion och teknik, inte minst inom området finansiella tjänster, som gör att vi måste fokusera vår verksamhet och kraftsamla inom valda kärnområden – affärsområdena Marketplace, Financial Services och Fashion – för att säkra och stärka koncernens konkurrenskraft”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.  

  Qliro Groups kärnaffärsområden består av:
  Marketplace (CDON) med Magnus Fredin som affärsområdeschef.
  Fashion (Nelly, NLY Man, Members) med Ludvig Anderberg som tillförordnad affärsområdeschef (Jan Wallsin tillträder senast 1 juli 2017).
  Financial Services (Qliro Financial Services) med Patrik Illerstig som affärsområdeschef.

  Därmed skapas rätt förutsättningar för att styra, investera i och därmed utveckla verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt.  

  ”Som ett led i strategiarbetet har vi granskat varje verksamhet och dess respektive utmaningar och möjligheter, samt sett över strukturen med syftet att utvärdera synergier, optimera skalbarhet och maximera potentialen i Qliro Financial Services. Grunden för framtida lönsam tillväxt kommer att läggas genom effektivare verksamheter, drivet av kontinuerliga investeringar och ett strukturerat arbete med fokus på ständiga förbättringar”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.  

  Långsiktiga finansiella mål

  • Affärsområde Marketplace
   • Uppnå en organisk bruttotillväxt (Bruttoförsäljningsvärde – GMV) om i genomsnitt 10 procent per år.
   • Generera ett rörelseresultat, före av- och nedskrivningar, om 1-2 procent i relation till GMV.  
  • Affärsområde Fashion
   • Uppnå en organisk tillväxt om i genomsnitt 8 procent per år.
   • Generera en rörelsemarginal (EBITDA) om minst 6 procent.  
  • Affärsområde Financial Services
   • Under 2019 uppnå ett rörelseresultat (EBTDA) om lägst 150 Mkr.

  För affärsenheterna Lekmer och Gymgrossisten prioriteras en kontinuerlig förbättring av rörelseresultat och kassaflöden samt utveckling av varje enskilt varumärke.

  ”Affärsenheterna Lekmer och Gymgrossisten kommer att drivas med fokus på förbättrad lönsamhet och positiva kassaflöden. Vi kommer aktivt att söka potentiella partnerskap för att möjliggöra fortsatta investeringar och nyttja de möjligheter som den pågående konsolideringen i respektive bransch skapar i syfte att generera ytterligare aktieägarvärden”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017 kl. 07:58 CET. 

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef
  Tfn: +46 10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef                                               
  Tfn: +46 700 80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com
   

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2015 genererade gruppen över 4,4 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera