Skicka ett meddelande

  Marcus Lindqvist tillträder som VD och koncernchef för Qliro Group den 1 augusti 2016

  2016-07-29 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Marcus Lindqvist tillträder som VD och koncernchef för Qliro Group från och med den 1 augusti 2016.

  Som tidigare offentliggjorts, utsågs Marcus Lindqvist till VD och koncernchef för Qliro Group i februari 2016. Marcus ersätter Paul Fischbein som i september 2015 informerade bolagets styrelse att han avsåg att lämna sitt uppdrag.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 08:00 CET.

  Prenumerera