Skicka ett meddelande

​Nelly planerar att samla sin verksamhet i nyrenoverade lokaler i Borås, effektivisera organisationen och satsa på nya kompetenser och tjänster till huvudkontoret

2020-10-05 12:10

Nelly planerar att samla sin verksamhet i nyrenoverade lokaler i Borås, effektivisera organisationen och satsa på nya kompetenser och tjänster till huvudkontoret.

Nelly har inlett fackliga förhandlingar för att samla mer av sin verksamhet till Borås i syfte att förenkla samarbete och effektivisera. Som tidigare meddelats ska Nelly flytta sitt lager från Falkenberg till Borås under 2021. Nu planerar Nelly att flytta cirka femton Stockholmsbaserade tjänster inom sälj- och marknadsföring till huvudkontoret i Borås. Samtidigt planeras den existerande organisationen i Borås att minskas med ungefär lika många tjänster där ett tjugotal tjänster försvinner och ett mindre antal nya tjänster tillkommer. De nya tjänsterna syftar främst till att ytterligare stärka Nellys kommersiella fokus.

– Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor och över 40 procent av vår försäljning är av egna varumärken. Nu bygger vi vidare på en Nellykultur på huvudkontoret i Borås, effektiviserar vår organisation samtidigt som vi etablerar nya roller, team och processer. Det är naturligtvis tråkigt att vissa medarbetare får lämna oss, men en anpassning av organisationen är nödvändig för att förbättra våra förutsättningar för framtiden, säger Kristina Lukes, VD på Nelly.

Vid pressfrågor kontakta, kristina.lukes@nelly.com

Prenumerera