Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2023

  Q3 2023 – Kvartalet i korthet• Nettoomsättningen uppgick till 236,4 (284,3) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,9% (-9,0%)• Bruttoresultatet uppgick till 119,8 (118,1) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 50,7% (41,5%)• Rörelseresultatet uppgick till 12,8 (-11,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 5,4% (-4,2%)• Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-15,9) miljoner kronor och … Continued

  Nelly Group halvårsrapport 2023

  Q2 2023 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 288,6 (339,4) miljoner kronor, vilket motsvarade -15,0% (-14,5%) Bruttoresultatet uppgick till 141,4 (161,4) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 49,0% (47,6%) Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (-18,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 2,7% (-5,5%) Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (-19,4) miljoner kronor och … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022

  Q3 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (312,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 9,0% (2,1%) Bruttoresultatet uppgick till 118,1 (143,4) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,5% (45,9%) Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-27,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,2% (-8,7%) Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-29,4) … Continued

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2022

  Q2 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 339,4 (396,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 14,5% (1,4%) Bruttomarginalen ökade till 47,6% (46,0%). Bruttoresultatet uppgick till 161,4 (182,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,5% (1,8%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2022

  Q1 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 288,1 (311,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på -7,6% (3,0%) Bruttomarginalen ökade till 44,3% (43,7%). Bruttoresultatet uppgick till 127,5 (136,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -23,9 (-15,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -8,3% (-4,8%) Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -28,5 … Continued

  Prenumerera