Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022

  Q3 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (312,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 9,0% (2,1%) Bruttoresultatet uppgick till 118,1 (143,4) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,5% (45,9%) Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-27,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,2% (-8,7%) Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-29,4) … Continued

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2022

  Q2 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 339,4 (396,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 14,5% (1,4%) Bruttomarginalen ökade till 47,6% (46,0%). Bruttoresultatet uppgick till 161,4 (182,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,5% (1,8%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2022

  Q1 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 288,1 (311,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på -7,6% (3,0%) Bruttomarginalen ökade till 44,3% (43,7%). Bruttoresultatet uppgick till 127,5 (136,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -23,9 (-15,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -8,3% (-4,8%) Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -28,5 … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2020

  UPPDELNING SLUTFÖRS TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 460,7 (540,8) miljoner kronor – CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 100 procent. Nettoomsättning ökade med 82 procent för CDON Marketplace (tjänsteintäkter) och minskade med 42 procent för CDON Retail (försäljning av egna varor). – Nellys omsättning i Norden minskade med 3 procent, men var oförändrad i … Continued

  Prenumerera