Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2019

  DOTTERBOLAGET QLIRO AB NOTERAS, CDON FÖRBEREDS FÖR ATT DELAS UT TILL AKTIEÄGARNA OCH NELLY GENOMFÖR ÅTGÄRDSPROGRAM FJÄRDE KVARTALET1 Nettoomsättningen uppgick till 919,2 (1 047,0) miljoner kronor Dotterbolaget Qliro AB (tidigare kallat Qliro Financial Services) ökade låneboken med 39 procent och de totala rörelseintäkterna med 8 procent CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 75 procent Nelly … Continued

  Bokslutskommuniké för 2017

  GOD TILLVÄXT OCH STÄRKT BRUTTORESULTAT FJÄRDE KVARTALET(¹)  Nettoomsättningen ökade 9 procent till 1 199,8 (1 100,3) miljoner kronor  Bruttoresultatet ökade 14 procent till 261,7 (230,5) miljoner kronor  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 52,4 (62,9) miljoner kronor  Rörelseresultatet uppgick till 35,6 (42,7) miljoner kronor  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,05 (0,13) kronor … Continued

  Bokslutskommuniké 2016

  QLIRO GROUP VÄNDER TILL VINST I FJÄRDE KVARTALET OCH FASTSTÄLLER NYA STRATEGISKA PRIORITERINGAR

  Bokslutskommuniké 2015

  Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 2% och uppgick till 1 685,5 (1 649,7) Mkr EBITDA exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till 7,0 (15,2) Mkr Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -5,7 (8,0) Mkr Rörelseresultatet inklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till … Continued

  Prenumerera