Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2023

  Q3 2023 – Kvartalet i korthet• Nettoomsättningen uppgick till 236,4 (284,3) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,9% (-9,0%)• Bruttoresultatet uppgick till 119,8 (118,1) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 50,7% (41,5%)• Rörelseresultatet uppgick till 12,8 (-11,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 5,4% (-4,2%)• Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-15,9) miljoner kronor och … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022

  Q3 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (312,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 9,0% (2,1%) Bruttoresultatet uppgick till 118,1 (143,4) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,5% (45,9%) Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-27,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,2% (-8,7%) Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-29,4) … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2020

  UPPDELNING SLUTFÖRS TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 460,7 (540,8) miljoner kronor – CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 100 procent. Nettoomsättning ökade med 82 procent för CDON Marketplace (tjänsteintäkter) och minskade med 42 procent för CDON Retail (försäljning av egna varor). – Nellys omsättning i Norden minskade med 3 procent, men var oförändrad i … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

  Tredje kvartalet (1)  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1 % och uppgick till 917,1 (930,3) mkr  Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, steg med 3,0 procentenheter till 17,8 % (14,8 %)  Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades till -12,7 (-18,5) mkr   Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015

  Tredje kvartalet Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 1 116,8 (1 121,2) Mkr Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -28,2 (1,5) Mkr Inklusive avyttrade rörelser under 2014  och poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -41,1 (1,6) Mkr Valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet negativt med över 20 … Continued

  Prenumerera