Skicka ett meddelande

  Nelly Group halvårsrapport 2023

  Q2 2023 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 288,6 (339,4) miljoner kronor, vilket motsvarade -15,0% (-14,5%) Bruttoresultatet uppgick till 141,4 (161,4) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 49,0% (47,6%) Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (-18,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 2,7% (-5,5%) Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (-19,4) miljoner kronor och … Continued

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2022

  Q2 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 339,4 (396,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 14,5% (1,4%) Bruttomarginalen ökade till 47,6% (46,0%). Bruttoresultatet uppgick till 161,4 (182,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,5% (1,8%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

  Andra kvartalet*  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3% och uppgick till 1 018,5 (988,3) Mkr EBITDA för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,3 (-6,7) Mkr  Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,8 (-15,4) Mkr Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,5 (-10,8) Mkr Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,08 (-0,07) … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014

  16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2 Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 16% och uppgick till 1 110,9 (958,5) Mkr. Inklusive avyttrade verksamheter uppgick nettoomsättningen 1 110,9 (969,2) Mkr Inklusive avyttrade verksamheter och engångsposter uppgick rörelseresultatet till 35,0 (-48,9) Mkr Rörelseresultatet exklusive avyttrade verksamheter och engångsposter uppgick till 0,0 (-5,6) Mkr Resultatet efter … Continued

  Prenumerera