Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2022

  Q1 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 288,1 (311,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på -7,6% (3,0%) Bruttomarginalen ökade till 44,3% (43,7%). Bruttoresultatet uppgick till 127,5 (136,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -23,9 (-15,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -8,3% (-4,8%) Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -28,5 … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2018

  FÖRSTA KVARTALET[1] Nettoomsättningen ökade 2 procent till 716,1 (705,3) miljoner kronor Bruttoresultatet uppgick till 135,3 (140,1) miljoner kronor Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -42,7 (-2,7) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -58,8 (-19,4) miljoner kronor Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 91,0 (-22,9) miljoner kronor Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016

  Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 171,3 (1 196,5) Mkr EBITDA exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -20,0 (-7,4) Mkr Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -34,3 (-16,4) Mkr. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -49,7 (-34,3) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -40,5 (-29,4) Mkr Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,20) kronor Kassaflödet … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2014

  Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10% och uppgick till 1 133,2 Mkr. Föregående år uppgick omsättningen till 1 032,4 Mkr exklusive avyttrade verksamheter och 1 051,1 Mkr inklusive avyttrade verksamheter Bruttomarginalen var 14,9% jämfört med 14,1% föregående år, exklusive avyttrade verksamheter Rörelseresultatet uppgick till 0,1 Mkr. Föregående år uppgick rörelseresultatet till -4,2 Mkr exklusive avyttrade … Continued

  Prenumerera