Skicka ett meddelande

  Qliro Group publicerar årsredovisning 2016

  Pressmeddelande, Stockholm, 4 april 2017  Qliro Group ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns från idag tillgänglig på www.qlirogroup.com. Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 4:e april 2017.  *** För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Niclas Lilja, tillförordnad … Continued

  Qliro Groups årsredovisning 2015

  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att bolaget har publicerat sin årsredovisning för 2015. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på Qliro Groups hemsida, www.qlirogroup.com.

  Qliro Groups årsredovisning 2014

  Qliro Group AB (publ.) meddelade idag att de har publicerat sin årsredovisning för 2014. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på Qliro Groups hemsida, qlirogroup.com. ­

  CDON Groups årsredovisning 2013

  CDON Group AB (publ), Nordens ledande e-handelskoncern, har idag publicerat sin årsredovisning för 2013. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på CDON Groups hemsida, cdongroup.com (http://www.cdongroup.com/).

  Prenumerera