Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2023

  Q3 2023 – Kvartalet i korthet• Nettoomsättningen uppgick till 236,4 (284,3) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,9% (-9,0%)• Bruttoresultatet uppgick till 119,8 (118,1) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 50,7% (41,5%)• Rörelseresultatet uppgick till 12,8 (-11,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 5,4% (-4,2%)• Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-15,9) miljoner kronor och … Continued

  Nelly Group utser Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie VD

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har idag beslutat att utse Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie verkställande direktör. Hon har sedan den 16 januari 2023 varit tillförordnad verkställande direktör och tillträder sin permanenta roll omedelbart.

  Nelly Group halvårsrapport 2023

  Q2 2023 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 288,6 (339,4) miljoner kronor, vilket motsvarade -15,0% (-14,5%) Bruttoresultatet uppgick till 141,4 (161,4) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 49,0% (47,6%) Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (-18,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 2,7% (-5,5%) Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (-19,4) miljoner kronor och … Continued

  Ökat antal aktier och röster i Nelly

  Antalet aktier och röster i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har under april ökat med 11 989 012 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 februari 2023 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämman den 14 mars 2023.

  Kallelse till årsstämman 2023

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Prenumerera