Skicka ett meddelande

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2022

  Q2 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen minskade till 339,4 (396,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 14,5% (1,4%) Bruttomarginalen ökade till 47,6% (46,0%). Bruttoresultatet uppgick till 161,4 (182,3) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,5% (1,8%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till … Continued

  Qliro Group publicerar årsredovisning 2016

  Pressmeddelande, Stockholm, 4 april 2017  Qliro Group ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns från idag tillgänglig på www.qlirogroup.com. Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 4:e april 2017.  *** För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Niclas Lilja, tillförordnad … Continued

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

  Andra kvartalet*  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3% och uppgick till 1 018,5 (988,3) Mkr EBITDA för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,3 (-6,7) Mkr  Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,8 (-15,4) Mkr Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,5 (-10,8) Mkr Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,08 (-0,07) … Continued

  Prenumerera