Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2023

  Q3 2023 – Kvartalet i korthet• Nettoomsättningen uppgick till 236,4 (284,3) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,9% (-9,0%)• Bruttoresultatet uppgick till 119,8 (118,1) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 50,7% (41,5%)• Rörelseresultatet uppgick till 12,8 (-11,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 5,4% (-4,2%)• Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-15,9) miljoner kronor och … Continued

  Nelly Group halvårsrapport 2023

  Q2 2023 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 288,6 (339,4) miljoner kronor, vilket motsvarade -15,0% (-14,5%) Bruttoresultatet uppgick till 141,4 (161,4) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 49,0% (47,6%) Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (-18,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 2,7% (-5,5%) Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (-19,4) miljoner kronor och … Continued

  Valberedningen i Nelly föreslår Ebba Ljungerud till ny styrelseordförande samt ytterligare två nya ledamöter till styrelsen

  Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) har idag informerats om att valberedningen föreslår val av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud till nya styrelseledamöter samt att Ebba Ljungerud väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman i maj 2023. Vidare föreslår valberedningen omval av Josephine Salenstedt, Stefan Palm och Daniel Hörnqvist. Styrelsens ordförande Mathias Pedersen samt styrelseledamöterna Sandra Backlund och Maj-Louise Pizzelli ställer inte upp för omval.

  Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 februari 2023 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023. Nellys styrelse har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen om cirka 53 MSEK.

  Nelly beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

  Ludvig Anderberg slutar som VD för Nelly Group

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelade idag att Ludvig Anderberg har informerat styrelsen om att han avser att lämna sitt uppdrag som verkställande direktör för Nelly. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, Chief Transformation & People Officer på Nelly, som tillförordnad verkställande direktör med verkan från och med den 16 januari 2023.

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022

  Q3 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (312,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 9,0% (2,1%) Bruttoresultatet uppgick till 118,1 (143,4) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,5% (45,9%) Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-27,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,2% (-8,7%) Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-29,4) … Continued

  Nelly fortsätter sin omställning mot lönsamhet genom ett omfattande kostnadsbesparingsprogram

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelar idag att bolaget introducerar ett kostnadsbesparingsprogram som avser att reducera de löpande operativa kostnaderna med 40–50 miljoner kronor på årsbasis, vilket innebär en minskning med 15–19% i förhållande till räkenskapsåret 2021. Kostnadsbesparingsprogrammet förväntas få full effekt från och med det andra kvartalet 2023.

  Prenumerera