Skicka ett meddelande

  Nelly Group utser Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie VD

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har idag beslutat att utse Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie verkställande direktör. Hon har sedan den 16 januari 2023 varit tillförordnad verkställande direktör och tillträder sin permanenta roll omedelbart.

  Kallelse till årsstämman 2023

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Nellys företrädesemission övertecknad

  Sammanräkningen av resultatet i företrädesemissionen i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) visar att 10 382 620 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 606 392 stamaktier har tilldelats dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Nelly tillförs cirka 53 MSEK före emissionskostnader.

  Kallelse till extra bolagsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

  Nelly Group utser Ola Wahlström till interim CFO

  Ola Wahlström har idag utsetts till interim CFO för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) och ersätter därmed John Afzelius som enligt det som tidigare meddelats har sagt upp sig som CFO.

  Prenumerera