Skicka ett meddelande

  Ökat antal aktier och röster i Nelly

  Antalet aktier och röster i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har under april ökat med 11 989 012 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 februari 2023 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämman den 14 mars 2023.

  Ökat antal aktier och röster i Qliro Group

  Qliro Group AB (publ) (“Qliro Group”) meddelar idag att det sammanlagda antalet
  aktier och röster i Qliro Group uppgår till 184 949 730. Ökningen av antalet
  aktier hänför sig till den riktade nyemission av 29 954 951 stamaktier som
  styrelsen beslutade om den 26 augusti 2020.

  Qliro Groups årsredovisning 2015

  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att bolaget har publicerat sin årsredovisning för 2015. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på Qliro Groups hemsida, www.qlirogroup.com.

  Prenumerera