Skicka ett meddelande

  Nelly fortsätter sin omställning mot lönsamhet genom ett omfattande kostnadsbesparingsprogram

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelar idag att bolaget introducerar ett kostnadsbesparingsprogram som avser att reducera de löpande operativa kostnaderna med 40–50 miljoner kronor på årsbasis, vilket innebär en minskning med 15–19% i förhållande till räkenskapsåret 2021. Kostnadsbesparingsprogrammet förväntas få full effekt från och med det andra kvartalet 2023.

  John Afzelius slutar som CFO för Nelly

  John Afzelius, Chief Financial Officer för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”), har idag, på egen begäran, sagt upp sin anställning i koncernen. John arbetar kvar på Nelly under sin uppsägningstid om sex månader. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdande Chief Financial Officer för Nelly inleds omedelbart.

  Förändringar i Nellys ledningsgrupp

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har idag utsett Hannes Kaber till ny Chief Technology Officer och Lotta Fermén till tillförordnad Chief Assortment Officer.

  Nelly Group utser Ludvig Anderberg till ny VD

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) har idag utsett Ludvig Anderberg till ny VD. Ludvig Anderberg ersätter Helena Karlinder-Östlundh som varit tillförordnad VD sedan den 13 juni 2022. Ludvig tillträder senast den 22 augusti 2022.

  Kristina Lukes avgår som VD för Nelly Group

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) har idag kommit överens med verkställande direktören Kristina Lukes om att hon lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, nuvarande Chief People, Communications & Sustainability Officer, som tillförordnad verkställande direktör. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent verkställande direktör kommer att inledas omedelbart.

  Nelly Groups årsstämma 2022

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly Group”) höll idag årsstämma. Årsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  Kallelse till årsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 (”Nelly Group”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

  Prenumerera