Skicka ett meddelande

  Kallelse till extra bolagsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

  Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2022

  Nelly Group publicerar rapport för det fjärde kvartalet 2022 fredagen den 3 februari klockan 8. Analytiker, investerare och media bjuds in till en webcast med frågestund samma dag klockan 10.

  Ludvig Anderberg slutar som VD för Nelly Group

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelade idag att Ludvig Anderberg har informerat styrelsen om att han avser att lämna sitt uppdrag som verkställande direktör för Nelly. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, Chief Transformation & People Officer på Nelly, som tillförordnad verkställande direktör med verkan från och med den 16 januari 2023.

  Nelly Group utser Ola Wahlström till interim CFO

  Ola Wahlström har idag utsetts till interim CFO för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) och ersätter därmed John Afzelius som enligt det som tidigare meddelats har sagt upp sig som CFO.

  Valberedning inför årsstämman 2023

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  Nelly fortsätter sin omställning mot lönsamhet genom ett omfattande kostnadsbesparingsprogram

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelar idag att bolaget introducerar ett kostnadsbesparingsprogram som avser att reducera de löpande operativa kostnaderna med 40–50 miljoner kronor på årsbasis, vilket innebär en minskning med 15–19% i förhållande till räkenskapsåret 2021. Kostnadsbesparingsprogrammet förväntas få full effekt från och med det andra kvartalet 2023.

  John Afzelius slutar som CFO för Nelly

  John Afzelius, Chief Financial Officer för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”), har idag, på egen begäran, sagt upp sin anställning i koncernen. John arbetar kvar på Nelly under sin uppsägningstid om sex månader. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdande Chief Financial Officer för Nelly inleds omedelbart.

  Prenumerera