Skicka ett meddelande

  Nelly Group utser Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie VD

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har idag beslutat att utse Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie verkställande direktör. Hon har sedan den 16 januari 2023 varit tillförordnad verkställande direktör och tillträder sin permanenta roll omedelbart.

  Kallelse till årsstämman 2023

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Valberedningen i Nelly föreslår Ebba Ljungerud till ny styrelseordförande samt ytterligare två nya ledamöter till styrelsen

  Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) har idag informerats om att valberedningen föreslår val av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud till nya styrelseledamöter samt att Ebba Ljungerud väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman i maj 2023. Vidare föreslår valberedningen omval av Josephine Salenstedt, Stefan Palm och Daniel Hörnqvist. Styrelsens ordförande Mathias Pedersen samt styrelseledamöterna Sandra Backlund och Maj-Louise Pizzelli ställer inte upp för omval.

  Prenumerera