Skicka ett meddelande

  Nelly Group utser Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie VD

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har idag beslutat att utse Helena Karlinder-Östlundh till ordinarie verkställande direktör. Hon har sedan den 16 januari 2023 varit tillförordnad verkställande direktör och tillträder sin permanenta roll omedelbart.

  Ludvig Anderberg slutar som VD för Nelly Group

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelade idag att Ludvig Anderberg har informerat styrelsen om att han avser att lämna sitt uppdrag som verkställande direktör för Nelly. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, Chief Transformation & People Officer på Nelly, som tillförordnad verkställande direktör med verkan från och med den 16 januari 2023.

  Nelly Group utser Ola Wahlström till interim CFO

  Ola Wahlström har idag utsetts till interim CFO för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) och ersätter därmed John Afzelius som enligt det som tidigare meddelats har sagt upp sig som CFO.

  Nelly fortsätter sin omställning mot lönsamhet genom ett omfattande kostnadsbesparingsprogram

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelar idag att bolaget introducerar ett kostnadsbesparingsprogram som avser att reducera de löpande operativa kostnaderna med 40–50 miljoner kronor på årsbasis, vilket innebär en minskning med 15–19% i förhållande till räkenskapsåret 2021. Kostnadsbesparingsprogrammet förväntas få full effekt från och med det andra kvartalet 2023.

  John Afzelius slutar som CFO för Nelly

  John Afzelius, Chief Financial Officer för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”), har idag, på egen begäran, sagt upp sin anställning i koncernen. John arbetar kvar på Nelly under sin uppsägningstid om sex månader. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdande Chief Financial Officer för Nelly inleds omedelbart.

  Förändringar i Nellys ledningsgrupp

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har idag utsett Hannes Kaber till ny Chief Technology Officer och Lotta Fermén till tillförordnad Chief Assortment Officer.

  Nelly Group utser Ludvig Anderberg till ny VD

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) har idag utsett Ludvig Anderberg till ny VD. Ludvig Anderberg ersätter Helena Karlinder-Östlundh som varit tillförordnad VD sedan den 13 juni 2022. Ludvig tillträder senast den 22 augusti 2022.

  Kristina Lukes avgår som VD för Nelly Group

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) har idag kommit överens med verkställande direktören Kristina Lukes om att hon lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, nuvarande Chief People, Communications & Sustainability Officer, som tillförordnad verkställande direktör. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent verkställande direktör kommer att inledas omedelbart.

  Prenumerera