Skicka ett meddelande

  Niklas Lingblom tillträder som CFO för Nelly

  Den 15 september 2023 offentliggjorde Nelly Group AB (”Nelly”) att Niklas Lingblom utsetts till ny CFO. Niklas Lingblom har nu tillträtt sin nya tjänst och ersätter därmed Ola Wahlström som varit interim CFO för Nelly sedan november 2022.

  Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2023

  Nelly Group publicerar rapport för det fjärde kvartalet 2023 fredagen den 2 februari klockan 8. Analytiker, investerare och media bjuds in till en webcast med frågestund samma dag klockan 09.

  Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2022

  Nelly Group publicerar rapport för det fjärde kvartalet 2022 fredagen den 3 februari klockan 8. Analytiker, investerare och media bjuds in till en webcast med frågestund samma dag klockan 10.

  Nellys nya lager får en modern automationslösning för snabba och effektiva leveranser

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) samlar sin verksamhet i Borås för att förenkla
  samarbete och effektivisera. Som tidigare meddelats ska Nelly flytta sitt lager
  från Falkenberg till Borås under 2021. Nu är det klart att Nellys nybyggda och
  energieffektiva lager kommer att automatiseras genom ett AutoStore-system
  levererat av Element Logic.

  Qliro Group byter ledning och namn

  Pressmeddelande, Stockholm, 20 oktober 2020 Qliro Groups styrelse har utsett
  Kristina Lukes till ny VD från den 6 november 2020 och John Afzelius till ny
  finanschef från den 1 april 2021. Kristina och John har förnärvarande
  motsvarande roller på dotterbolaget Nelly. Nelly blir Qliro Groups enda
  kvarvarande verksamhet efter utdelningen av Qliro AB och CDON. För att spegla
  bolagets nya fokus byter Qliro Group namn till Nelly Group omkring den 6
  november. Som tidigare meddelats lämnar Mathias Pedersen rollen som VD i och med
  att uppdelningen av Qliro Group nu slutförs. David Granath kvarstår i rollen som
  finanschef fram till och med mars 2021.

  Informationsbroschyr inför den föreslagna utdelningen av CDON AB

  Pressmeddelande, Stockholm, 5 oktober 2020 Styrelsen för Qliro Group har föreslagit att en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i CDON AB till Qliro Groups aktieägare. Idag publiceras en informationsbroschyr om förslaget. Utdelning av, och första dag för handel i, aktierna i CDON AB beräknas ske i … Continued

  Rite Ventures har slutfört förvärvet av aktierna i Qliro Group från Kinnevik

  Press release, Stockholm, 18 September 2020 Qliro Group meddelade den 11 juni 2020 att bolaget informerats om att dess två största aktieägare, Kinnevik och Rite Ventures, hade ingått avtal om att Rite Ventures skulle förvärva 36 021 945 aktier i Qliro Group från Kinnevik. Transaktionen var villkorad av godkännande från Finansinspektionen, vilket nu meddelats. Detta … Continued

  Prenumerera