Skicka ett meddelande

  Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2022

  Nelly Group publicerar rapport för det fjärde kvartalet 2022 fredagen den 3 februari klockan 8. Analytiker, investerare och media bjuds in till en webcast med frågestund samma dag klockan 10.

  Nellys nya lager får en modern automationslösning för snabba och effektiva leveranser

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) samlar sin verksamhet i Borås för att förenkla samarbete och effektivisera. Som tidigare meddelats ska Nelly flytta sitt lager från Falkenberg till Borås under 2021. Nu är det klart att Nellys nybyggda och energieffektiva lager kommer att automatiseras genom ett AutoStore-system levererat av Element Logic.

  Qliro Group byter ledning och namn

  Pressmeddelande, Stockholm, 20 oktober 2020 Qliro Groups styrelse har utsett Kristina Lukes till ny VD från den 6 november 2020 och John Afzelius till ny finanschef från den 1 april 2021. Kristina och John har förnärvarande motsvarande roller på dotterbolaget Nelly. Nelly blir Qliro Groups enda kvarvarande verksamhet efter utdelningen av Qliro AB och CDON. För att spegla bolagets nya fokus byter Qliro Group namn till Nelly Group omkring den 6 november. Som tidigare meddelats lämnar Mathias Pedersen rollen som VD i och med att uppdelningen av Qliro Group nu slutförs. David Granath kvarstår i rollen som finanschef fram till och med mars 2021.

  Informationsbroschyr inför den föreslagna utdelningen av CDON AB

  Pressmeddelande, Stockholm, 5 oktober 2020 Styrelsen för Qliro Group har föreslagit att en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i CDON AB till Qliro Groups aktieägare. Idag publiceras en informationsbroschyr om förslaget. Utdelning av, och första dag för handel i, aktierna i CDON AB beräknas ske i … Continued

  Rite Ventures har slutfört förvärvet av aktierna i Qliro Group från Kinnevik

  Press release, Stockholm, 18 September 2020 Qliro Group meddelade den 11 juni 2020 att bolaget informerats om att dess två största aktieägare, Kinnevik och Rite Ventures, hade ingått avtal om att Rite Ventures skulle förvärva 36 021 945 aktier i Qliro Group från Kinnevik. Transaktionen var villkorad av godkännande från Finansinspektionen, vilket nu meddelats. Detta … Continued

  Informationsbroschyr inför den föreslagna utdelningen av Qliro AB

  Pressmeddelande, Stockholm, 4 september 2020 Styrelsen i Qliro Group har föreslagit att en extra bolagsstämma den 28 september 2020 fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i Qliro AB till Qliro Groups aktieägare. Idag publiceras en informationsbroschyr om förslaget. Utdelning av, och första dag för handel i, aktierna i Qliro AB beräknas ske omkring den 2 oktober 2020.

  Qliro Group tar bort dotterbolagens tidigare finansiella mål. Koncernens mål är att slutföra uppdelningen under 2020

  Pressmeddelande, Stockholm, 14 juli 2020 Qliro Group tar bort de finansiella målen och tidigare guidning för 2020 för dotterbolagen. Koncernens mål är att slutföra den planerade uppdelningen under 2020, där Qliro AB, CDON och Nelly ska bli separata listade bolag och därtill att begränsa de centrala förvaltningskostnaderna. Qliro AB:s tidigare mål sattes utifrån en planerad … Continued

  Engångseffekter i andra kvartalet avseende dotterbolaget Qliro AB

  Pressmeddelande, Stockholm, 3 juli 2020 Qliro Groups dotterbolag Qliro AB redovisar två negativa engångseffekter om totalt 24 miljoner kronor i andra kvartalet. Den första effekten avser nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 16 miljoner kronor. Den andra effekten beror på en förändring i redovisningen avseende när ersättningar till Qliro AB:s anslutna handlare redovisas och uppskattas till 8 miljoner kronor.

  Prenumerera