Skicka ett meddelande

  Valberedningen i Nelly föreslår Ebba Ljungerud till ny styrelseordförande samt ytterligare två nya ledamöter till styrelsen

  Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) har idag informerats om att valberedningen föreslår val av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud till nya styrelseledamöter samt att Ebba Ljungerud väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman i maj 2023. Vidare föreslår valberedningen omval av Josephine Salenstedt, Stefan Palm och Daniel Hörnqvist. Styrelsens ordförande Mathias Pedersen samt styrelseledamöterna Sandra Backlund och Maj-Louise Pizzelli ställer inte upp för omval.

  Valberedning inför årsstämman 2023

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  Valberedning inför Qliro Groups årsstämma 2018

  I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2017 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018.

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 8 maj 2017 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Caren Genthner-Kappesz, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson. Valberedningen föreslår även val av Christoffer Häggblom, Erika Söderberg Johnson och Jessica Thorell som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande. Patrick Andersen, Lorenzo Grabau och David Kelly har avböjt omval.

  Valberedning inför Qliro Groups årsstämma 2017

  I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2016 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2017.

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 23 maj 2016 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, David Kelly, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson. Valberedningen föreslår även val av Caren Genthner-Kappesz som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande. Mengmeng Du och Jens Grede har avböjt omval.

  Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

  Mia Brunell Livfors har meddelat valberedningen i Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) att hon avböjer omval till styrelsen i Qliro Group med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den 1 juni 2015. Valberedningen föreslår att Qliro Groups nuvarande styrelseordförande, Lars-Johan Jarnheimer, fortsätter i sin roll som ordförande och föreslår därför Lars-Johan Jarnheimer till omval vid årsstämman den 18 maj 2015.

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 18 maj 2015, föreslår valberedningen – som består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur Fonder och Rezo Kanovich utsedd av Oppenheimer Fonder – omval av styrelseledamöterna Patrick Andersen, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lorenzo Grabau, David Kelly och Daniel Mytnik. Valberedningen föreslår även val av Jens Grede och Peter Sjunnesson som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Mia Brunell Livfors väljs till ny styrelseordförande. Lars-Johan Jarnheimer och Lars Nilsson har avböjt omval.

  Prenumerera