Skicka ett meddelande

  Valberedning inför årsstämman 2023

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  Valberedning inför Qliro Groups årsstämma 2018

  I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2017 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018.

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 8 maj 2017 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Caren Genthner-Kappesz, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson. Valberedningen föreslår även val av Christoffer Häggblom, Erika Söderberg Johnson och Jessica Thorell som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande. Patrick Andersen, Lorenzo Grabau och David Kelly har avböjt omval.

  Valberedning inför Qliro Groups årsstämma 2017

  I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2016 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2017.

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 23 maj 2016 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, David Kelly, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson. Valberedningen föreslår även val av Caren Genthner-Kappesz som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande. Mengmeng Du och Jens Grede har avböjt omval.

  Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

  Mia Brunell Livfors har meddelat valberedningen i Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) att hon avböjer omval till styrelsen i Qliro Group med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den 1 juni 2015. Valberedningen föreslår att Qliro Groups nuvarande styrelseordförande, Lars-Johan Jarnheimer, fortsätter i sin roll som ordförande och föreslår därför Lars-Johan Jarnheimer till omval vid årsstämman den 18 maj 2015.

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 18 maj 2015, föreslår valberedningen – som består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur Fonder och Rezo Kanovich utsedd av Oppenheimer Fonder – omval av styrelseledamöterna Patrick Andersen, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lorenzo Grabau, David Kelly och Daniel Mytnik. Valberedningen föreslår även val av Jens Grede och Peter Sjunnesson som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Mia Brunell Livfors väljs till ny styrelseordförande. Lars-Johan Jarnheimer och Lars Nilsson har avböjt omval.

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  Inför CDON Group AB:s (publ) årsstämma som kommer att hållas den 13 maj 2014 föreslår valberedningen – som består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur fonder och Frank Larsson utsedd av Handelsbanken Fonder AB – omval av Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors, Patrick Andersen, Mengmeng Du, David Kelly och Lars Nilsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även val av Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen. Jonas Kjellberg har avböjt omval.

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  Inför CDON Group AB (publ) ordinarie bolagsstämma som kommer att hållas den 14 maj 2013 föreslår valberedningen med Cristina Stenbeck som företrädare för Investment AB Kinnevik; Ryan Schaper som företrädare för Point Lobos Capital LLC; Frank Larsson som företrädare för Handelsbanken Fonder AB och Jan Särlvik som företrädare för Nordea Investment Funds, omval av Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du och Lars Nilsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även val av Patrick Andersen, David Kelly och Jonas Kjellberg som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen. Henrik Persson och Florian Seubert har avböjt omval.

  Prenumerera