Skicka ett meddelande

  Kallelse till årsstämman 2024

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2024 kl. 14.00 i Nellys butik på Drottninggatan 50 (översta planet) i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Kallelse till årsstämman 2023

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Kallelse till extra bolagsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

  Nelly Groups årsstämma 2022

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly Group”) höll idag årsstämma. Årsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  Kallelse till årsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 (”Nelly Group”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly Group”) kallas härmed till årsstämma att hållas onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

  Prenumerera