Skicka ett meddelande

  Kallelse till årsstämman 2023

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Kallelse till extra bolagsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

  Kallelse till årsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 (”Nelly Group”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly Group”) kallas härmed till årsstämma att hållas onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly Group”)
  kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 16 december 2020.
  Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom
  poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon
  möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på
  bolagsstämman.

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Qliro Group”)
  kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2020 klockan 10.00
  i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm. Inregistrering inleds klockan
  09.45

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
  måndagen den 28 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 151
  i Stockholm. Inregistrering inleds klockan 09.45

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12
  maj 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
  fredagen den 6 mars 2020 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på
  Hovslagargatan 3 i Stockholm.

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7
  maj 2019 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i
  Stockholm.

  Prenumerera