Skicka ett meddelande

  Nelly Groups årsstämma 2022

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly Group”) höll idag årsstämma. Årsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  Qliro Group – Årsstämma 2019

  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade
  i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Qliro Group – Årsstämma 2018

  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade
  i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Prenumerera