Skicka ett meddelande

  Ökat antal aktier och röster i Nelly

  Antalet aktier och röster i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har under april ökat med 11 989 012 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 februari 2023 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämman den 14 mars 2023.

  Nellys företrädesemission övertecknad

  Sammanräkningen av resultatet i företrädesemissionen i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) visar att 10 382 620 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 606 392 stamaktier har tilldelats dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Nelly tillförs cirka 53 MSEK före emissionskostnader.

  Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 februari 2023 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023. Nellys styrelse har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen om cirka 53 MSEK.

  Nelly beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

  Nelly kommenterar det andra kvartalet

  Nelly Group ABs (”Nellys”) nettoförsäljning förväntas minska med ett tvåsiffrigt antal procent och rörelseresultatet förväntas bli negativt eller runt noll för det andra kvartalet 2022. Nellys nettoomsättning uppgick till 396,7 miljoner kronor samma period ifjol, då rörelseresultatet uppgick till 7,0 miljoner kronor.

  Qliro Groups styrelse föreslår utdelning av aktierna i CDON AB till Qliro Groups aktieägare

  Pressmeddelande, Stockholm, 25 september 2020 Qliro Groups styrelse kallar idag
  till en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 för att fatta beslut om utdelning
  av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”) till Qliro
  Groups aktieägare. Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen
  väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. På
  måndag den 28 september 2020 beslutar en tidigare annonserad extra bolagsstämma
  i Qliro Group om ett förslag om utdelning av aktierna i Qliro AB till Qliro
  Groups aktieägare. De föreslagna utdelningarna av Qliro AB och CDON innebär att
  Qliro Group delas upp i tre självständiga noterade bolag. Efter detta återstår
  Nelly i Qliro Group som kommer att byta namn till Nelly Group.

  Prenumerera