Skicka ett meddelande

    CDON Group offentliggör noteringsprospekt och tillkännager konvertibel skuldförbindelse

    CDON Group AB (publ.) (’CDON Group’ eller ’koncernen’) tillkännagav idag att dess noteringsprospekt har publicerats och finns tillgängligt på www.cdongroup.com (http://www.cdongroup.com/), www.mtg.se (http://www.mtg.se/) och www.handelsbanken.se (http://www.handelsbanken.se/). CDON Groups aktier börjar handlas på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista under symbolen ’CDON’ onsdagen den 15 december 2010.

    Prenumerera