Skicka ett meddelande

  Nellys företrädesemission övertecknad

  Sammanräkningen av resultatet i företrädesemissionen i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) visar att 10 382 620 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 606 392 stamaktier har tilldelats dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Nelly tillförs cirka 53 MSEK före emissionskostnader.

  Nelly kommenterar det andra kvartalet

  Nelly Group ABs (”Nellys”) nettoförsäljning förväntas minska med ett tvåsiffrigt antal procent och rörelseresultatet förväntas bli negativt eller runt noll för det andra kvartalet 2022. Nellys nettoomsättning uppgick till 396,7 miljoner kronor samma period ifjol, då rörelseresultatet uppgick till 7,0 miljoner kronor.

  Qliro Groups styrelse föreslår utdelning av aktierna i CDON AB till Qliro Groups aktieägare

  Pressmeddelande, Stockholm, 25 september 2020 Qliro Groups styrelse kallar idag
  till en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 för att fatta beslut om utdelning
  av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”) till Qliro
  Groups aktieägare. Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen
  väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. På
  måndag den 28 september 2020 beslutar en tidigare annonserad extra bolagsstämma
  i Qliro Group om ett förslag om utdelning av aktierna i Qliro AB till Qliro
  Groups aktieägare. De föreslagna utdelningarna av Qliro AB och CDON innebär att
  Qliro Group delas upp i tre självständiga noterade bolag. Efter detta återstår
  Nelly i Qliro Group som kommer att byta namn till Nelly Group.

  Qliro Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

  Pressmeddelande, Stockholm, 14 juni 2017 Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm. Qliro Group emitterade den 23 maj 2017 ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om maximalt 500 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 23 maj 2020 … Continued

  Prenumerera