Skicka ett meddelande

  Qliro Group säljer Health and Sports Nutrition Group

  Pressmeddelande, Stockholm, 21 november 2017 Qliro Group AB (publ) har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (”HSNG”) till Orkla. HSNG värderas i försäljningen till 360 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis och med normaliserat rörelsekapital. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2018. HSNG kommer att kvarstå som samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter transaktionen.

  Nelly har ingått nordiskt samarbete med Campadre och har samtidigt tecknat avtal om att sälja Members.com

  Qliro Groups affärsområde Nelly har beslutat att driva shoppingklubbsförsäljning i de nordiska länderna genom ett samarbete med Campadre Scandinavia AB. Campadre blir också samarbetspartner till Qliro Financial Services avseende betallösningar i Norden. Som en del i överenskommelsen säljs tillgångarna i shoppingklubben Members.com till Campadre för en initial köpeskilling om cirka 10 miljoner kronor plus en villkorad uppskjuten tilläggsköpeskilling om upp till 4,2 miljoner kronor.

  Qliro Group har ingått avtal om att sälja Lekmer

  Pressmeddelande, Stockholm, 25 april 2017 Qliro Group AB (publ) har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Lekmer AB till Babyshop Sthlm Holding AB. Tillsammans med Lekmer blir Babyshop samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter transaktionen. Lekmer värderas i försäljningen till 90 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av att en nyemission om minst 150 miljoner kronor genomförs i Babyshop Sthlm Holding AB och köparen har redan inhämtat teckningsförbindelser för detta. Transaktionen bedöms vara slutförd senast vid utgången av det andra kvartalet 2017.

  Försäljningen av Tretti slutförd

  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att bolaget slutfört försäljningen av dotterbolaget Tretti till WhiteAway efter godkännande från Konkurrensverket i Sverige.

  Qliro Group säljer Tretti

  Pressmeddelande, Stockholm, 15 juni 2016 Qliro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget ingått ett avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB till WhiteAway för en kontant köpeskilling om 250 Mkr, motsvarande ett företagsvärde om cirka 180 Mkr. Tretti kommer att kvarstå som samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter försäljningen. Även WhiteAway kommer att bli samarbetspartner till Qliro Financial Services avseende betallösningar för bolagets e-handel i Sverige och ansluta sig som ny återförsäljare hos CDON Marketplace.

  CDON Group säljer Heppo.com

  CDON Group AB, Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att bolaget har ingått avtal om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Heppo AB till Footway Group AB.

  CDON Group förvärvar Business Lincs logistikverksamhet i Falkenberg

  CDON Group AB, Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att bolaget har tecknat avtal om förvärv av verksamheten i bolaget Business Linc BL AB i Falkenberg. Förvärvet av logistikverksamheten är ett led i koncernens strävan att stärka värdekedjan och leverera en hög kundnöjdhet.

  Prenumerera