Skicka ett meddelande

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  2018-04-12 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 22 maj 2018 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Daniel Mytnik, Erika Söderberg Johnson och Jessica Pedroni Thorell. Valberedningen föreslår även val av Andreas Bernström och Lennart Jacobsen till nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen val av Christoffer Häggblom som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Caren Genthner-Kappesz och Peter Sjunnesson har avböjt omval.

  Andreas Bernström är Investment Director på Kinnevik med ett fokus på den nordiska marknaden. Andreas är för närvarande styrelseordförande i Trustly, ett av Europas snabbast växande fintechbolag, och har varit industriell rådgivare till EQT i frågor om digitalisering och TMT under de senaste sju åren. År 2014 grundade och lanserade Andreas bolaget Sinch, en kommunikationsplattform för iOS- och Androidutvecklare, som senare såldes till CLX Communications. Han har även varit VD för Rebtel och arbetat åtta år på TradeDoubler, först som Managing Director för Storbritannien och sedan som Chief Operating Officer. Andreas har en MA i finans från Webster University.

  Lennart Jacobsen är verksam som senior rådgivare huvudsakligen till europeiska bankverksamheter, och är för närvarande styrelseledamot i Qliro Financial Services. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner nordiska kunder. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital där han avslutade sin tid som VD för GE Money Bank Nordics. Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

  Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: “Valberedningen är nöjd med att kunna föreslå att Andreas Bernström och Lennart Jacobsen väljs till styrelseledamöter i Qliro Group. Andreas och Lennart kommer på ett betydande sätt bidra till styrelsens diskussioner kring Qliro Groups möjligheter att bygga snabbväxande digitala bolag, i synnerhet inom den nordiska marknaden för konsumentinriktade finansiella tjänster.”

  Cristina Stenbeck tillade: “På alla aktieägares vägnar vill valberedningen framföra ett varmt tack till Lars-Johan Jarnheimer för hans betydande insatser under hans åtta år i Qliro Groups styrelse. Lars-Johan har varit oumbärlig i ledningen av Qliro Groups omvandling under de senaste åren, från en grupp e-handelsbolag till Sveriges ledande e-handelsmarknadsplats med en allt starkare plattform för finansiella tjänster. Valberedningen vill även framföra sitt tack till Caren Genthner-Kappesz och Peter Sjunnesson för deras bidrag de senaste åren.”

  Valberedningen består av Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures och Stefan Roos utsedd av Origo Capital. Valberedningens samtliga förslag, däribland ersättning till styrelse och revisor, val av revisor, samt ordning för valberedningen, kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 och kommer att göras tillgängliga på Qliro Groups hemsida.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 klockan 18:00 CET.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande
  Telefon: +46 8 562 000 00

  Niclas Lilja, IR-chef
  Telefon: +46 736511363
  E-post:
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera