Skicka ett meddelande

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  2016-04-19 08:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 23 maj 2016 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, David Kelly, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson. Valberedningen föreslår även val av Caren Genthner-Kappesz som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande. Mengmeng Du och Jens Grede har avböjt omval.

  Caren Genthner-Kappesz är VD för Glossybox sedan december 2015. Caren startade sin karriär som konsult på Boston Consulting Group 1998. Efter att ha etablerat och sålt sin egen konsultverksamhet gick hon över till eBay 2003, där hon bland annat ansvarade för den tyska verksamhetens marknadsföring samt dotterbolaget shopping.com. Under 2013 började Caren arbeta på Naspers i Sydafrika, där hon initialt var VD för det marknadsledande e-handelsbolaget kalahari.com (idag takealot.com) och senare VD för MIH Internet Africa. Caren har en PhD i matematik från Würzburgs universitet.

  Lorenzo Grabau, valberedningens ordförande, kommenterade: ”Valet av Caren Genthner-Kappesz som ny styrelseledamot i Qliro Group kommer medföra värdefulla insikter från den globala internetindustrin och den viktiga rollen marknadsplatser och digitala plattformar spelar i att driva lönsam tillväxt. Caren kommer ytterligare stärka styrelsens expertis inom konsumentinriktade digitala tjänster, och bidra till att positionera Qliro Group inför verkställandet av bolagets viktiga strategiska initiativ.”

  Lars-Johan Jarnheimer, styrelsens ordförande, kommenterade: ”Jag vill passa på att framföra mitt och styrelsens stora tack till Mengmeng Du och Jens Grede för deras värdefulla medverkan i styrelsearbetet de senaste åren.”

  Valberedningen bestod initialt av Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande, Lorenzo Grabau utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur fonder, och Jan Särlvik utsedd av Nordea fonder. Swedbank Robur fonder upphörde att vara aktieägare i Qliro Group den 29 februari 2016, efter vilket Annika Andersson avgick från valberedningen. Eftersom Swedbank Robur fonder upphörde att vara aktieägare i Qliro Group mindre än tre månader innan årsstämman 2016, i ett skede där valberedningen var i slutfasen av sitt arbete, har valberedningen beslutat att slutföra sitt arbete utan att utse en ny ledamot i valberedningen.

  Valberedningens samtliga förslag, däribland val av revisor, ersättning till styrelse och revisor, samt ordning för valberedningen, presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 och finns tillgängliga på Qliro Groups hemsida.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 08:30 CET. 

  Prenumerera