Skicka ett meddelande

  Valberedningens förslag till styrelse i Qliro Group

  2017-04-04 08:00
  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 8 maj 2017 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Caren Genthner-Kappesz, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson. Valberedningen föreslår även val av Christoffer Häggblom, Erika Söderberg Johnson och Jessica Thorell som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande. Patrick Andersen, Lorenzo Grabau och David Kelly har avböjt omval.

  Christoffer Häggblom är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq First North Helsinki och är även styrelseledamot i Nebula, en leverantör av molnbaserade kapacitetstjänster, SaaS-bolaget Lemonsoft och Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer.

  Erika Söderberg Johnson är Chief Financial Officer på Biotage, ett life science-bolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Innan hon tillträdde sin tjänst på Biotage 2012 var Erika Chief Financial Officer för Karo Bio mellan 2007 och 2011, för Affibody mellan 2005 och 2007, och för Global Genomics mellan 2002 och 2005, och hon har även arbetat med investment banking och corporate finance på SEB Enskilda mellan 1993 och 2002. Erika är för närvarande styrelseledamot i MedCap och Sectra, båda noterade på Nasdaq Stockholm, och föreslås bli invald i styrelsen för Saab AB på bolagets årsstämma 2017.

  Jessica Thorell är Investment Manager på Kinnevik sedan 2014, där hon fokuserar på att identifiera och leda nya investeringar i Europa och förvaltar ett antal konsumentinriktade investeringar inom e-handel och finansiella tjänster. Innan hon började på Kinnevik tillbringade Jessica fyra år som Senior Associate på det internationella riskkapitalbolaget General Atlantic där hon förvaltade bolagets investering i Klarna. Mellan 2008 och 2010 jobbade Jessica på Goldman Sachs nordiska investment banking-avdelning.

  Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: ”Valberedningen är mycket nöjd med att kunna föreslå att Christoffer, Erika och Jessica väljs till styrelseledamöter i Qliro Group. Christoffer, Erika och Jessica kommer att förstärka styrelsen med sina relevanta erfarenheter från teknologiska tillväxtbolag, e-handel och konsumentinriktade digitala finansiella tjänster, samt med ett ökat fokus på Norden och erfarenheter från styrelse- och revisionsutskottsarbete i börsnoterade företag.”

  Cristina Stenbeck tillade: ”Valberedningen vill även framföra sitt tack till Patrick Andersen, Lorenzo Grabau och David Kelly för deras bidrag de senaste åren.”

  Valberedningen består av Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures och Tomas Meerits utsedd av Lancelot Asset Management. Valberedningens samtliga förslag, däribland val av revisor, ersättning till styrelse och revisor, samt ordning för valberedningen, presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 och finns tillgängliga på Qliro Groups hemsida.

  Prenumerera