Skicka ett meddelande

  Valberedningens förslag till styrelse i CDON Group AB

  2011-03-30 13:00
  Valberedningen bestående av de större aktieägarna i CDON Group AB (Nasdaq OMX Stockholm: CDON), Cristina Stenbeck för Investment AB Kinnevik, Johan Ståhl för Lannebo Fonder och Hans Ek för SEB Fonder tillkännagav idag att de för årsstämman den 16 maj 2011 kommer att föreslå omval av Hans-Holger Albrecht, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, Henrik Persson och Florian Seubert som ledamöter i CDON Groups styrelse. Anders Nilsson har avböjt omval.

  CDON Groups styrelse kommer därmed att bestå av sju ledamöter, jämfört med åtta ledamöter i den nuvarande styrelsen. Hans-Holger Albrecht kvarstår som styrelsens ordförande. Hans-Holger Albrecht har varit ledamot och styrelseordförande för CDON Group sedan 2000. Den 9 augusti 2010 tillkännagav CDON Group att Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors och Henrik Person valts in som nya ledamöter och den 9 september 2010 tillkännagavs att även Florian Seubert, Mengmeng Du och Lars Nilsson valts in som nya ledamöter i CDON Groups styrelse.

  Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: "På uppdrag av valberedningen vill jag tacka Anders Nilsson för hans fyra år i styrelsen för CDON Group, och inte minst för månaderna fram till bolagets framgångsrika börsnotering. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen ger balans mellan ägarrepresentation och branschkunskap, så väl som mellan relevant finansiell- och operationell erfarenhet. Styrelseledamöterna tillför en omfattande erfarenhet från en mängd internetbaserade verksamheter, däribland från e-handel, sociala medier och annonsnätverk. Genom sin kunskap från online- och mediesektorn har den föreslagna styrelsen rätt sammansättning för att föra verksamheten framåt."

  Biografisk information om respektive styrelseledamot finns på:
  http://www.cdongroup.com/sv/Om-CDON-Group/Styrelse/.

   

  ***

  Prenumerera