Skicka ett meddelande

  Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

  2015-05-05 13:05 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Mia Brunell Livfors har meddelat valberedningen i Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) att hon avböjer omval till styrelsen i Qliro Group med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den 1 juni 2015. Valberedningen föreslår att Qliro Groups nuvarande styrelseordförande, Lars-Johan Jarnheimer, fortsätter i sin roll som ordförande och föreslår därför Lars-Johan Jarnheimer till omval vid årsstämman den 18 maj 2015.

  Cristina Stenbeck, ordförande i valberedningen, kommenterade: ”Å valberedningens vägnar vill jag framföra vårt tack till Lars-Johan Jarnheimer för hans engagemang och att han vill fortsätta som styrelseordförande i Qliro Group. Det är viktigt att Qliro Groups bolagsledning och styrelse kan dra nytta av hans fortsatta ledarskap. Vi önskar Mia Brunell Livfors lycka till i hennes nya roll.”

  Valberedningens reviderade förslag till val av styrelse i Qliro Group är således omval av Lars-Johan Jarnheimer, Patrick Andersen, Mengmeng Du, Lorenzo Grabau, David Kelly och Daniel Mytnik till styrelseledamöter samt val av Jens Grede och Peter Sjunnesson till nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande.

  Valberedningen har bedömt att Lars-Johan är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

  Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur Fonder och Rezo Kanovich utsedd av Oppenheimer Funds.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2015 klockan 13:05 CET.

  Prenumerera