Skicka ett meddelande

  Valberedningen i Nelly föreslår Ebba Ljungerud till ny styrelseordförande samt ytterligare två nya ledamöter till styrelsen

  2023-04-27 19:15 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") har idag informerats om att valberedningen föreslår val av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud till nya styrelseledamöter samt att Ebba Ljungerud väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman i maj 2023. Vidare föreslår valberedningen omval av Josephine Salenstedt, Stefan Palm och Daniel Hörnqvist. Styrelsens ordförande Mathias Pedersen samt styrelseledamöterna Sandra Backlund och Maj-Louise Pizzelli ställer inte upp för omval.

  Ebba Ljungerud är styrelseledamot i Canucci AB, STAR STABLE ENTERTAINMENT AB och Nordisk Games samt föreslagen ny styrelseledamot i RugVista Group AB (publ). Hon har tidigare bland annat varit VD för Paradox Interactive AB (publ), ett svenskt börsnoterat spelbolag, och innehaft flera ledande roller på Kindred Group PLC och Betsson AB (publ) samt varit styrelseledamot i Paradox Interactive AB (publ) och Bingo.com Ltd. Ebba har en examen i ekonomi från Lunds universitet. 

  Axel Medefelt är Investment Manager på Nellys största aktieägare Rite Ventures, styrelseledamot i SoftCo Invest AB samt Board Observer på det börsnoterade bolaget Heeros Oyj. Innan han började på Rite Ventures arbetade han som Associate Partner på McKinsey & Company i Stockholm och Genève. Axel har en masterexamen inom International Business från Handelshögskolan i Stockholm och en masterexamen inom International Management från CEMS.

  Lennart Sparud är CFO på Thunderful Group AB (publ), en koncern noterad på Nasdaq First North Growth Market som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt styrelseledamot i SETEK Group AB, Havsskatten AB, Spencer Invest AB och i bolag inom Thunderfulkoncernen. Han har tidigare varit styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) och CFO för bland annat Hexatronic Group AB (publ), Salinity Group AB, Vagabond International Aktiebolag och Profura AB. Lennart har en kandidatexamen i ekonomi och juridik från Göteborgs universitet.

  Valberedningen anser att tillskotten av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud kommer stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal områden, inte minst inom konsumentinriktad teknologi, digitala plattformar samt inom finansiell rapportering och erfarenhet från styrelse- och ledningsarbete i börsbolag.

  Valberedningens ordförande Jonathan Sundqvist kommenterade: ”På aktieägarnas vägnar vill jag tacka för det engagemang, ledarskap och den energi som Mathias har bidragit med, först som CFO och sedan som VD för Qliro Group och därefter som ordförande i styrelsen och revisionsutskottet i Nelly. Mathias har varit instrumentell för de strategiska initiativ som skapat dagens Nelly. Jag vill även tacka Maj-Louise Pizzelli och Sandra Backlund för deras värdefulla insatser för Nelly.”

  Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i kallelsen till Nellys årsstämma som hålls den 31 maj 2023. Valberedningen består av Jonathan Sundqvist, utsedd av Rite Ventures, Stefan Palm, utsedd av ettfemsju själ AB, och Alexander Antas, utsedd av Mandatum Life Insurance Company. Jonathan Sundqvist är ordförande i valberedningen.

  [MAR-Legend]

  Prenumerera