Skicka ett meddelande

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  2015-04-16 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Inför Qliro Group ABs (publ) årsstämma som kommer att hållas den 18 maj 2015, föreslår valberedningen – som består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur Fonder och Rezo Kanovich utsedd av Oppenheimer Fonder – omval av styrelseledamöterna Patrick Andersen, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lorenzo Grabau, David Kelly och Daniel Mytnik. Valberedningen föreslår även val av Jens Grede och Peter Sjunnesson som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Mia Brunell Livfors väljs till ny styrelseordförande. Lars-Johan Jarnheimer och Lars Nilsson har avböjt omval.

  Jens Grede är medgrundare av och styrelseordförande i Saturday Group, en av världens ledande marknadsföringsbyråer, och är även styrelseledamot i Global Fashion Group, e-handelskoncernen inom mode med fokus på tillväxtmarknader och som bedriver verksamhet under varumärkena Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora. Sedan han var med och grundade Saturday Group 2003 har Jens ansvarat för byråns expansion inom sektorer såsom marknadsföring, e-handel, talangförmedling och varumärkesförvaltning. Innan han grundade Saturday Group arbetade Jens tre år som projektledare på Wallpaper Group.

  Peter Sjunnesson är sedan 2002 aktiv som konsult och rådger företag inom finans- och tjänstesektorn i tillväxt- och effektiviseringsprojekt. Peter är styrelseledamot i Lindorff Group, ett av Europas största kund- och kredithanteringsföretag, och var Lindorff Groups tillförordnade VD oktober 2014 – april 2015. Peter är styrelseledamot i Qliro Groups betallösningsbolag Qliro AB och ett flertal nystartade bolag och har tidigare varit styrelseledamot i Dibs Payment Services och Klarna, det senare som styrelseordförande mellan 2006 och 2010. Innan han påbörjade sin konsultverksamhet var Peter VD för Intrum Justitia i fyra år fram till dess att bolaget noterades på Stockholmsbörsen under 2002.

  Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: "Valberedningen är mycket nöjd med att föreslå att Jens Grede och Peter Sjunnesson väljs till styrelseledamöter vid årsstämman. Jens kommer att tillföra styrelsen värdefull förståelse av den globala modeindustrin och vikten av att bygga framgångsrika digitala varumärken för att skapa tillväxt inom e-handel. Peter kommer att tillföra styrelsen en unik erfarenhet av konsumentfokuserade kredittjänster, ansamlad under flera decennier. Båda två tillför styrelsen viktig och kompletterande expertis som kommer bidra till genomförandet av Qliro Groups framtida strategiska initiativ."

  Cristina Stenbeck fortsatte: "Valberedningen vill framföra ett varmt tack till Lars Nilsson och Lars-Johan Jarnheimer för deras hårda arbete och bidrag till Qliro Groups utveckling sedan bolaget noterades och delades ut från Modern Times Group 2010. Lars Nilsson har under många år bidragit med ett starkt ledarskap i sin roll som ordförande i revisionsutskottet. Lars-Johan Jarnheimer har varit en utmärkt styrelseordförande och en av nyckelpersonerna bakom bolagets framgångsrika utveckling sedan starten."

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera