Skicka ett meddelande

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  2013-04-09 08:00
  Inför CDON Group AB (publ) ordinarie bolagsstämma som kommer att hållas den 14 maj 2013 föreslår valberedningen med Cristina Stenbeck som företrädare för Investment AB Kinnevik; Ryan Schaper som företrädare för Point Lobos Capital LLC; Frank Larsson som företrädare för Handelsbanken Fonder AB och Jan Särlvik som företrädare för Nordea Investment Funds, omval av Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du och Lars Nilsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även val av Patrick Andersen, David Kelly och Jonas Kjellberg som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen. Henrik Persson och Florian Seubert har avböjt omval.

  CDON Groups styrelse kommer därefter att bestå av sju styrelseledamöter, jämfört med den nuvarande styrelsens sex ledamöter.

  Patrick Andersen har mer än 20 års internationell erfarenhet inom logistik och en bred kunskap om internethandel. Patrick Andersen är för närvarande Executive Vice President på Carlson Wagonlit Travel med ansvar för Storbritannien, Irland, Norden och Östeuropa, med en bakgrund som entreprenör i konsultbranschen samt många års erfarenhet från olika ledande befattningar på DHL.

  David Kelly har omfattande operativ erfarenhet från företag inom internethandel och från att ge struktur åt företag i en komplex tillväxtfas. David Kelly är idag styrelseledamot på Holiday Extras, Mydeco och Basekit, och han har en bakgrund från chefsbefattningar på en rad kända internetföretag så som eBay, Lastminute.com och Amazon.com. Han är även medgrundare av Mydeco.

  Jonas Kjellberg har en omfattande erfarenhet från olika internetverksamheter. Jonas har bland annat arbetat med affärsutvecklingsfrågor för investerare och för snabbväxande internetföretag som Wyatt, Skype och Lycos Europe. Jonas Kjellberg är föreläsare vid Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm, och han arbetar för närvarande för Investment AB Kinnevik med ansvar för Kinneviks investeringar inom online.

  Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: "Valberedningen anser att valet av Patrick Andersen, David Kelly och Jonas Kjellberg till styrelseledamöter i CDON Group kommer att ytterligare stärka styrelsens kunskap och erfarenhet inom internet- och logistikmarknaden. De kommer att bidra med nya strategiska infallsvinklar och en praktisk erfarenhet från den internationella arenan, vilket främjar gruppens framtida utveckling. Vi är glada över att kunna föreslå en så kvalificerad trio för val till CDON Groups styrelse."

  "Jag vill också tacka Henrik Persson och Florian Seubert för deras viktiga bidrag till CDON Groups utveckling sedan börsnoteringen 2010. Deras kunskap och hängivna arbete i styrelsen har hjälpt till att forma gruppen under en period som präglats av hög tillväxt. Vi önskar Henrik och Florian fortsatt framgång i sina övriga engagemang."

  Prenumerera