Skicka ett meddelande

  Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

  2014-04-08 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Inför CDON Group AB:s (publ) årsstämma som kommer att hållas den 13 maj 2014 föreslår valberedningen – som består av  Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur fonder och Frank Larsson utsedd av Handelsbanken Fonder AB – omval av Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors, Patrick Andersen, Mengmeng Du, David Kelly och Lars Nilsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även val av Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen. Jonas Kjellberg har avböjt omval.

  CDON Groups styrelse kommer därefter att bestå av åtta styrelseledamöter, jämfört med den nuvarande styrelsens sju ledamöter.

  Lorenzo Grabau har varit styrelseledamot i Investment AB Kinnevik (publ), Millicom International Cellular S.A. och Zalando AG, samt styrelseledamot delande ordförandeskapet i CTC Media, sedan 2013. Han har varit styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB och SoftKinetic BV sedan 2011. Lorenzo var partner och managing director på Goldman Sachs International i London fram till 2011. Han började arbeta på Goldman Sachs Investment Banking-division 1994 och hade under sina 17 år på bolaget innehaft ett antal ledande befattningar inom konsument- och handels-, samt media- och onlineområden, samt inom verksamheten Financial Sponsors. Lorenzo började sin karriär inom investment banking då han 1990 tog anställning på Merrill Lynch, där han arbetade i fem år på London- och New York-avdelningarna för företagsförvärv och samgåenden. Lorenzo har en examen från Università degli Studi di Roma, La Sapienza i Italien.

  Daniel Mytnik var partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under sina 7 år på Palamon genomförde Daniel Mytnik ett antal investeringar, främst inom serviceorienterade tillväxtbolag i Norden och Storbritannien. Innan han började Palamon Capital Partners, arbetade Daniel Mytnik i fyra år som managing director för investeringsbanken Altium Capital i London, och i fem år för Morgan Stanley i London på avdelningarna för private equity och investment banking. Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

  Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, kommenterade: ”Valberedningen är stolta över att ha lyckats locka Daniel Mytnik och Lorenzo Grabau. Båda de föreslagna styrelseledamöterna kommer att tillföra kunskap samt en internationell syn och nätverk till styrelsen. Daniel Mytniks bakgrund från private equity-investeringar i e-handel och digitala marknadsplatser kommer att ytterligare stärka styrelsens förmåga att upptäcka trender och förbättra verksamhetens prestation genom benchmarking, utvärdering, och genomdrivande av best practice. Lorenzo Grabau tillför en kompletterande finansiell och strategisk kompetens från med CDON Group jämförbara bolag som är verksamma inom e-handel, marknadsplatser och den digitala marknaden. Jag skulle också vilja tacka Jonas Kjellberg för hans bidrag till CDON Groups styrelsearbete, och hans stöd till ledningen i dess genomförande av bolagets strategi.”

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera