Skicka ett meddelande

  Valberedning inför Qliro Groups årsstämma 2017

  2016-09-29 11:00
  I enlighet med beslutet vid Qliro Groups årsstämma 2016 har Qliro Groups styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2017.

  Valberedningen består av Lars-Johan Jarnheimer i egenskap av styrelseordförande i Qliro Group, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures, och Tomas Meerits utsedd av Lancelot Asset Management.

  Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 34 procent av rösterna i Qliro Group. Ledamöterna i valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

  Information om valberedningens arbete återfinns på Qliro Groups webbsida www.qlirogroup.com. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Qliro Groups styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@qlirogroup.com eller till Qliro Group AB (publ), attn: Company Secretary, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

  Prenumerera