Skicka ett meddelande

  Valberedning inför Nelly Groups årsstämma 2022 är utsedd

  2021-10-18 17:30

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  Valberedningen består av:
  –          Peter Lindell, utsedd av Rite Ventures, ordförande i valberedningen
  –          Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity Partnership, Mandatum Asset Management
  –          Anders Böös, utsedd av AGB Kronlund
   
  I valberedningens uppdrag ingår att ta fram förslag till årsstämman för beslut avseende:
  –          styrelsemedlemmar
  –          revisorer
  –          stämmoordförande
  –          styrelsearvoden
  –          arvodering av revisorer
  –          eventuella ändringar i gällande instruktion för valberedningen
   
  Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Skriftliga förslag kan skickas till Nelly Group AB, attn: Company Secretary, Box 690, 501 13 Borås.
   
  För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.
   
  Årsstämman planeras att hållas den 12 maj 2022.

  Prenumerera