Skicka ett meddelande

Valberedning inför Nelly Groups årsstämma 2022 är utsedd

2021-10-18 17:30

Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

Valberedningen består av:
–          Peter Lindell, utsedd av Rite Ventures, ordförande i valberedningen
–          Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity Partnership, Mandatum Asset Management
–          Anders Böös, utsedd av AGB Kronlund
 
I valberedningens uppdrag ingår att ta fram förslag till årsstämman för beslut avseende:
–          styrelsemedlemmar
–          revisorer
–          stämmoordförande
–          styrelsearvoden
–          arvodering av revisorer
–          eventuella ändringar i gällande instruktion för valberedningen
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Skriftliga förslag kan skickas till Nelly Group AB, attn: Company Secretary, Box 690, 501 13 Borås.
 
För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.
 
Årsstämman planeras att hållas den 12 maj 2022.

Prenumerera