Skicka ett meddelande

  Valberedning inför årsstämman 2023

  2022-10-11 11:15

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  Valberedningen består av Jonathan Sundqvist, utsedd av Rite Ventures, Stefan Palm, utsedd av ettfemsju själ AB, och Alexander Antas, utsedd av Mandatum Life Insurance Company. Jonathan Sundqvist har utsetts till ordförande i valberedningen.

  Information om valberedningens arbete finns på bolagets hemsida www.nellygroup.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen via e-post till ir@nelly.com eller med brev till Nelly Group AB (publ), att. Bolagssekreteraren, Box 690, 501 13 Borås.

  Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2023.

  Prenumerera