Skicka ett meddelande

  Tidplan för sammanläggning av aktier i Nelly Group

  2020-12-16 15:05 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande 16 december 2020

  På extra bolagsstämma den 16 december 2020 i Nelly Group AB (publ) ("Nelly Group") beslutades om sammanläggning av bolagets aktier (både stamaktier och C-aktier), varvid tio befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10). Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 29 december 2020.

  Tidplan för sammanläggningen:

  23 december 2020 Sista dag för handel i Nelly Groups aktier före sammanläggning.

  28 december 2020 Första dag för handel i Nelly Groups aktier efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.

  29 december 2020 Avstämningsdag för sammanläggning.

  Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

  Om en aktieägares innehav av aktier av visst slag inte motsvarar ett fullt antal nya aktier av samma slag, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att säljas på bolagets bekostnad av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

  Till följd av sammanläggningen kommer Nelly Groups aktier att byta ISIN-koder. Från och med den 28 december 2020 handlas stamaktien med den nya ISIN-koden SE0015245535. Ny ISIN-kod för C-aktien är SE0015245543.

  Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i bolaget att minska från 184 949 730 till 18 494 973. Varje aktie får efter genomförd sammanläggning ett kvotvärde om 10,00 kronor per aktie.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Niclas Lilja, Investor Relations Nelly
  +46 736 511 363
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group
  Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Nelly Group hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet med kortnamnet ”NELLY”.

  Prenumerera