Skicka ett meddelande

  Telefonkonferens och presentation av resultatet för det första kvartalet 2016

  2016-04-05 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) offentliggör resultatet för det första kvartalet 2016 på tisdagen den 19 april 2016 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group och Nicolas Adlercreutz, CFO närvarar vid telefonkonferensen. Anmälan för att delta i telefonkonferensen görs via nedanstående länk, telefonnumret erhålls vid anmälan:

  www.qlirogroup.com/telekonferens

  Det går också att lyssna på telefonkonferensen via Qliro Groups hemsida:

  www.qlirogroup.com/webcast

  ***

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2016 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera